میگن عشق اول مهمه!!!

میگن عشق اول مهمه!!!

ولی بیشتر که ادم فکر میکنه

میبینه از اون مهمتر عشق دومه

عشق دوم وقتی میاد که برای اولین بار قلب ادم شکسته...

نفس ادم گرفته شده...

امید های ادم از بین رفته...

که ادم فهمیده همه ی عشقا تا ابد نمیمونن

حتی وقتی ادم فکر میکرده

امیدوار بوده(عشق دوم وقتی میاد که اعتماد ادم دیگه صد در صد نیست)

همیشه فاصله یکم بیشتر نگه داشته میشه...

همیشه ادم یکم مواظب تره...

همیشه باور ها یکم بیشتر زمان میبره...

عشق دوم وقتی میاد:

که همه تصویر های ذهنی ادم از (عشق) در یک نفر خلاصه میشده و تمام ...

میدونین تو عاشق شدن هرچی اگاهی میره بالا سختره...

هرچی دیده باشی و شنیده باشی و تجربه کرده باشی از سادگیت کم میشه و میدونی دلتو باید دو دستی بچسبی و به هرکسی ندی...

کم کم ادم تشخیص میده . واقعی رو از الکی. سطحی رو از جدی . گذرارو از موندگار...

((به عشق دوم باید خیلی تبریک گفت...

باید دستشو گرفت و فشرد

و بهش مدال تقدیر داد...))

چون زمانی تو دل ادم جا گرفت

که ادم فکر میکرد. مطمئن بود. شک نداشت ...

که دیگه هرگز عاشق نمیشه و دلشو به کسی جز اون نمیده

/ 0 نظر / 34 بازدید