من نمیگم اونا میگن

زندگی انقدر دلاویز است که خاطرات تلخ وشیرین انها مطلوب وخواستنی است حضرت علی(ع)                                                                                            برای زندگی فکر کنید اما غصه نخورید( دیل کارنگی)                                        اگر زندگی با تو سر ناسازگاری دارد تو با او سازش کن(اسپارت)                        یک روز زندگی به روشن بینی بهتر از صد سال عمر در تاریکی است(بودا)          همه ی انچه در زندگی اموختم در یک کلمه خلاصه می شود!می گذرد (رابرت فراست)

/ 2 نظر / 27 بازدید